Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku,
společnost I.T.C. spol. s r.o. dbá na ochranu osobních dat, ctíme soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí. Dne 25. 5. 2018 vstupuje do účinnosti Nařízení (EU) (2016/679 GDPR), které se týká zpracování osobních údajů fyzických osob a zřizuje další pravidla pro jejich zpracování. V souladu s GDPR si Vás dovolujeme informovat o Vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Vaše práva dle Nařízení EU:

• Právo aktualizovat své osobní údaje.
• Právo na vymazání.
• Právo na přístup (seznámení se s údaji, které o Vás máme).
• Právo na omezení rozsahu zpracování osobních údajů nebo jeho namítnutí.
• Právo na přenesení osobních údajů.
• Právo být informován o postupu v případě automatizovaného rozhodování.
• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud jsou zpracovány výlučně na jeho základě).

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejich přístup je regulován technickými a administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (vyjma zákonných důvodů a poskytovateli přepravy DPD). Data jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné.

Na jaký účel Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme s cílem plnění povinností vyplývajících ze vzájemného obchodně-smluvního vztahu. Získáváme od Vás všeobecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresní, kterými jsou: jméno a příjmení, telefonní kontakt a e-mailový kontakt, které nám umožňují plnit obchodně-smluvní vztah. Tyto údaje nám byly poskytnuty Vámi. Osobní údaje identifikační a adresní zpracováváme po dobu nevyhnutelně nutnou pro plnění vyplývající ze smlouvy, přičemž tato doba může být prodloužena v případě, že je to nezbytné pro uplatnění nároků vzniklých na základě smlouvy, v souladu s platnou legislativou. Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nevyhnutelné pro plnění smluvních povinností. Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na: obchod@rucanor.cz


Soubory cookies

Soubory cookies se na těchto stránkách používají způsobem, který nenarušuje soukromí uživatele služeb. Soubory cookies neumožňují přístup k úložišti dat na koncovém zařízení (např. pevný disk) ani kopírování dat z něj. Uživatel může používání souborů cookies zablokovat změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči, ale to může způsobit omezení funkčnosti stránek, a proto tuto volbu nedoporučujeme. Uživatel může soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči rovněž kdykoli smazat.


Analytické údaje o stránkách

Tyto internetové stránky využívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen "Google"). Analýza internetových stránek využívá soubory cookies (textové soubory) k vyhodnocování návštěvnosti, budování publika pro retargeting, propojení s účtem AdWords a sbírání údajů o návštěvnících demografické a zájmové povahy daných internetových stránek. Informace vytvořené těmito soubory cookies (např. IP adresy) se přenášejí a ukládají na straně poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb následně využívají tyto informace k tvorbě zpráv a hlášení pro majitele internetových stránek a k nabízení dalších služeb týkajících se aktivity na internetových stránkách a využívání internetu vůbec. Poskytovatelé služeb mohou přenášet určité údaje třetím osobám v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy tyto třetí osoby zpracovávají informace jejich jménem. Poskytovatelé služeb nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, jež mají v držení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat změnou nastavení svého internetového prohlížeče, ale tato volba může omezit některé funkce našich internetových stránek. Používáním a procházením těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že poskytovatelé služeb analýzy internetových stránek mohou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s touto politikou pro účely zde popsané.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace